HOMEPAGE

info@setcases.org
Setcases - El Ripollés - Catalunya

Setcases.org Forum    Guia de Serveis

 

Utilitats a Internet
Cercadors i diccionaris
Google El cercador més reconegut de la xarxa
Traductor Google Traductor de Google
Diccionari català Gran Dicc. Enciclopedia Catalana
Diccionari castellà Dicc. Real Academia Española
Traductor català/anglés/francés Traductor multi-idioma

Mitjans de comunicació
La Vanguardia Diari "La Vanguardia"
Avui Diari "Avui"
El punt digital Diari "El Punt" i "Vilaweb"
El Periódico (català) Diari "El Periódico"
El País Diari "El País"

Guies i serveis
Guies urbanes Guia urbana Lanetro

Altres links
Blog a4mans Blog d'actualitat "a4mans"
Casal d'Alella Web del Casal d'Alella

TOP HOMEPAGE

© Setcases.org,